<< Home << PDO Cheat Sheet
PDO Cheat Sheet:
PDO ConnectPDO SelectPDO InsertPDO UpdatePDO Delete

PDO Select

MySQL manual SELECT syntax

Information om prepared statements finns på: PDO prepared statements.

Läs mer om bindParam()PDO bindParam(). Du använder ovan metod för att binda input variabler till namngivna substitut i din SQL Query string vid användning av prepared statements.

Läs mer om PDO constantsPDO Contants. Dom fördefinerade konstanterna används för att ange vilken typ värde som vi vill binda via bindParam() vid data_type parametern i metoden.

Notera också att antal variabler som binds via bindParam() metoden måste matcha antalet namngivna substitutioner i query strängen, annars blir det error.

Variablerna som skickas in i bindParam() binds via referens. Dessa bidningar valideras vid exekvering med metoden execute().

Vi inkluderar här också ett exempel på hur du kan skriva ut den data som din SELECT query hämtar med hjälp av metoden fetch(). För detta använder vi en WHILE() loop.

Vi anger även fetch_style PDO::FETCH_ASSOC för att få en associativ array tillbaka. Vilket innebär att kolumn namnen i en rad mappas till den returnerade array:ens nyckel och kolumnens data som dess värde.

Läs mer om fetch() och olika fetch_style