Home E-mail Blog Urls Podcasts About
Socialmedia:
Telegram Instagram
CyberSecurity:
LastPass PW Gen
Projekt:
PDO Cheat sheet Colour Generator
powered by:
ProcessWire CMF

PHP Colour Generator v1.0

Detta är en PHP driven färg generator. Den genererar slumpvis ett visst antal färger varje gång sidan laddas om. Använd länken nedan ifall du vill ha nya färger i en egen flik. Du kan även enkelt kopiera antingen Hex värdet eller RGB värdet som representerar färgen.

Jobbar på en funktion för att konvertera RGB till CMYK. Men det är svårt att exakt konvertera mellan.

Projektet ska byggas ut framöver är min plan. Information kommer på första sidan när något viktigt sker.

Öppna ny flik med ytterligare slumpvisa färger

20 Slumpvisa Färger

Hex: #82DD7, RGB: 130, 221, 7

Hex: #484A51, RGB: 72, 74, 81

Hex: #B0609E, RGB: 176, 96, 158

Hex: #FE9C7E, RGB: 254, 156, 126

Hex: #EE6569, RGB: 238, 101, 105

Hex: #42EAAE, RGB: 66, 234, 174

Hex: #4D1460, RGB: 77, 20, 96

Hex: #C039, RGB: 192, 3, 9

Hex: #BA6B77, RGB: 186, 107, 119

Hex: #8BD6F2, RGB: 139, 214, 242

Hex: #E67C9F, RGB: 230, 124, 159

Hex: #23FF8, RGB: 2, 63, 248

Hex: #9317BE, RGB: 147, 23, 190

Hex: #3976CD, RGB: 57, 118, 205

Hex: #E1D6DB, RGB: 225, 214, 219

Hex: #CCDB6E, RGB: 204, 219, 110

Hex: #CE392, RGB: 12, 227, 146

Hex: #A3A621, RGB: 163, 166, 33

Hex: #E2C5F0, RGB: 226, 197, 240

Hex: #F88E32, RGB: 248, 142, 50