<< Github Gists

EyeKeyValueStore Class gist

Detta är en Simpel PHP Class för att hantera en enkel Key Value Store. Se Koden för mer info.