PDO Delete

MySQL manual DELETE syntax

Information om prepared statements finns på: PDO prepared statements.

Läs mer om bindParam()PDO bindParam(). Du använder ovan metod för att binda input variabler till namngivna substitut i din SQL Query string vid användning av prepared statements.

Läs mer om PDO constantsPDO Contants. Dom fördefinerade konstanterna används för att ange vilken typ värde som vi vill binda via bindParam() vid data_type parametern i metoden.

Notera också att antal variabler som binds via bindParam() metoden måste matcha antalet namngivna substitutioner i query strängen, annars blir det error.

Variablerna som skickas in i bindParam() binds via referens.

<?PHP
// radera en rad i tabellen genom att ange dess unika ID lagrad i variabeln nedan.
$movie_id = 1;

// använd prepared statements för att förbereda vår query string
$stmt = $dbh->prepare("DELETE FROM movies WHERE ID=:mID");

/*
    vi använder PDO::PARAM_INT som data_type parameter i bindParam()
    för att tala om att vi skickar in ett värde av en MySQL integer typ.
*/
$stmt->bindParam(':mID', $movie_id, PDO::PARAM_INT);

// exekvera query
$stmt->execute();
?>