PDO Update

MySQL manual UPDATE syntax

Information om prepared statements finns på: PDO prepared statements.

Läs mer om bindParam()PDO bindParam(). Du använder ovan metod för att binda input variabler till namngivna substitut i din SQL Query string vid användning av prepared statements.

Läs mer om PDO constantsPDO Contants. Dom fördefinerade konstanterna används för att ange vilken typ värde som vi vill binda via bindParam() vid data_type parametern i metoden.

Notera också att antal variabler som binds via bindParam() metoden måste matcha antalet namngivna substitutioner i query strängen, annars blir det error.

Variablerna som skickas in i bindParam() binds via referens. Dessa bidningar valideras vid exekvering med metoden execute().

<?PHP
// uppdatera en rad i tabellen med data från följande variabler 
$title = 'Die Hard';
$type = 'bluray';
$movie_id = 1;

/*
    förbered vår query string med prepared statements.
*/
$stmt = $dbh->prepare("UPDATE movies SET title=:mTitle, type=:mType WHERE ID=:mID");

/* 
    Bind våra variabler till namngivna substitutioner i query strängen.
*/
$stmt->bindParam(':mTitle', $title, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':mType', $type, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':mID', $movie_id, PDO::PARAM_INT);

// exekvera query
$stmt->execute();
?>