PHP Colour Generator v1.0

Detta är en PHP driven färg generator. Den genererar slumpvis ett visst antal färger varje gång sidan laddas om. Använd länken nedan ifall du vill ha nya färger i en egen flik. Du kan även enkelt kopiera antingen Hex värdet eller RGB värdet som representerar färgen.

Jobbar på en funktion för att konvertera RGB till CMYK. Men det är svårt att exakt konvertera mellan.

Projektet ska byggas ut framöver är min plan. Information kommer på första sidan när något viktigt sker.

Öppna ny flik med ytterligare slumpvisa färger

20 Slumpvisa Färger

Hex: #F6919, RGB: 246, 145, 9

Hex: #34FCC, RGB: 3, 79, 204

Hex: #C3E1E5, RGB: 195, 225, 229

Hex: #271E, RGB: 39, 1, 14

Hex: #7534D4, RGB: 117, 52, 212

Hex: #2EB07C, RGB: 46, 176, 124

Hex: #D6AA3B, RGB: 214, 170, 59

Hex: #4EB3A3, RGB: 78, 179, 163

Hex: #B41264, RGB: 180, 18, 100

Hex: #9EDC93, RGB: 158, 220, 147

Hex: #3D889F, RGB: 61, 136, 159

Hex: #A27C71, RGB: 162, 124, 113

Hex: #A7138E, RGB: 167, 19, 142

Hex: #174DD5, RGB: 23, 77, 213

Hex: #F8D89, RGB: 248, 216, 9

Hex: #EF1F9D, RGB: 239, 31, 157

Hex: #4F8526, RGB: 79, 133, 38

Hex: #8C86F7, RGB: 140, 134, 247

Hex: #BD9FF1, RGB: 189, 159, 241

Hex: #3DCA1E, RGB: 61, 202, 30