PHP Colour Generator v1.0

Detta är en PHP driven färg generator. Den genererar slumpvis ett visst antal färger varje gång sidan laddas om. Använd länken nedan ifall du vill ha nya färger i en egen flik. Du kan även enkelt kopiera antingen Hex värdet eller RGB värdet som representerar färgen.

Jobbar på en funktion för att konvertera RGB till CMYK. Men det är svårt att exakt konvertera mellan.

Projektet ska byggas ut framöver är min plan. Information kommer på första sidan när något viktigt sker.

Öppna ny flik med ytterligare slumpvisa färger

20 Slumpvisa Färger

Hex: #97D455, RGB: 151, 212, 85

Hex: #128DC4, RGB: 18, 141, 196

Hex: #8C38, RGB: 8, 195, 8

Hex: #3C712, RGB: 3, 199, 18

Hex: #2F99E1, RGB: 47, 153, 225

Hex: #6D62C8, RGB: 109, 98, 200

Hex: #D0FE8F, RGB: 208, 254, 143

Hex: #FCBA1A, RGB: 252, 186, 26

Hex: #1DDBC, RGB: 29, 13, 188

Hex: #8567FB, RGB: 133, 103, 251

Hex: #79B731, RGB: 121, 183, 49

Hex: #A248AB, RGB: 162, 72, 171

Hex: #F0C71A, RGB: 240, 199, 26

Hex: #F71B69, RGB: 247, 27, 105

Hex: #303A6, RGB: 48, 58, 6

Hex: #A12E0, RGB: 161, 46, 0

Hex: #8DA14, RGB: 8, 218, 20

Hex: #3318ED, RGB: 51, 24, 237

Hex: #99E851, RGB: 153, 232, 81

Hex: #C184C9, RGB: 193, 132, 201